ใช้งาน Postman ไปสักระยะนึง มีความต้องการอยากที่จะเปลี่ยน URL ระหว่าง Dev หรือ Staging (E2E) จะต้องมาแก้ Request URL รู้ไหมว่า Postman สร้าง Variables แยกแต่ละ Environments ได้นะ บทความนี้จะมาบอกวิธีการตั้งค่ากัน — Postman เป็นแพลตฟอร์มเพื่อใช้ทดสอบ API (REST ,SOAP ,GraphQL) ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีความสามารถหลายอย่าง เช่น - API Client: สร้าง Http Request เพื่อทดสอบ Service ได้อย่างง่ายดาย - Automated Testing: ทำการทดสอบด้วยตัวเอง แบบอัตโนมัติ มีการทำงานร่วมกับ CI/CD เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงโค๊ดจะไม่ทำให้เกิด effect กับระบบเดิม - Design & Mock: จำลองตัวเองเป็นเหมือน backend เพื่อ simulating endpoint และ response data ได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปตั้ง server และพัฒนาโค๊ดในการ backend - Documentation: มีเอกสารแนะนำการใช้งานที่สวยงาม ใช้งานง่าย -Monitors: ตรวจสอบสังเกตุการณ์รายละเอียดของ Response หรือแม้แต่ เวลาการตอบสนองของ API - Workspaces: จัดเตรียม context เพื่อใช้งานจัดสร้างและใช้งาน API (ยังไม่เคยใช้งาน feature นี้)

[Postman] Manage Environments feature นึงที่ช่วยให้การใช้ Postman สะดวกมากยิ่งขึ้น
[Postman] Manage Environments feature นึงที่ช่วยให้การใช้ Postman สะดวกมากยิ่งขึ้น