ตั้งค่าใช้งาน Joy PS4 เล่น PES 2017 (PC) ได้แบบไร้สาย

“วินนิ่งไหมสาสสสสส” วลีเด็ดเด็กสาย Football Game ยุคนี้สมัยนี้ 2 ค่ายดังอย่าง Konami กับ Fifa ก็แข่งขันกันทำ Game ออกมาให้น่าเล่นน่าติดตาม ถ้ายิ่งเป็น Game ใน version ล่าสุดแล้วภาพและความคมชัดยิ่งทำให้เกมดูน่าเล่นเข้าไปอีก

ถ้าตัว Game ดีแล้วก็ควรจะหาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความบันเทิงให้ดีและพร้อมใช้งาน จะได้เพิ่มความสนุกเข้าไปอีก ถ้าได้อุปกรณ์ที่ดี

Joy Game เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Game เลย สำหรับบาง Game อาจจะดูไม่จำเป็นแต่ Game PES ต้องมี Joy ถ้าไม่ใช้ Joystick ควบคุม Game มันจะดูเล่นยากมาก แต่ technical พิเศษต่าง ๆ ของนักบอลจะไม่สามารถทำได้เลย

พอดีได้ Joy PS4 มาในราคาถูกเลย แต่ยังไม่มีตัวเครื่อง PS4 ก็อยากที่จะเอามาเล่นบน PC จะต้องทำอย่างไร ได้วิธีการทำให้ใช้งานได้ เลยอยากจะที่แบ่งปันกัน

เตรียมอุปกรณ์

  1. เครื่อง PC ที่สามารถใช้งาน Bluetooth ได้
  2. Joy เกม PS4 ที่พร้อมใช้งาน
  3. โปรแกรม inputmapper

เริ่มต้นตั้งค่า Joy

  1. ตั้งค่า Joy ที่เป็น Wireless Controller ให้ Connect Bluetooth กับเครื่อง PC ของเราให้ได้ก่อน ถ้ายังไม่เคยต่อก็กด “Add a device” และต่อให้ได้ถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ตามภาพ
Image for post
Image for post
ซ้าย

2. ติดตั้งโปรแกรม InputMapper และเปิดขึ้นมา ถ้าโปรแกรม inputMapper พบ Device Joystick PS4 ของเราก็จะแสดงตามภาพ ถ้าไม่แสดงตามภาพให้ เลือกเมนู Tools => Windown Controller หรือ Bluetooth Device แล้วลองค้นหา Joy PS4 อีกครั้ง (กดปุ่ม PS ตรงกลาง Joy ให้มีไฟกระพิบ ๆ)

Image for post
Image for post

3. เปิดโปรแรม PES Setting ของ Game ขึ้นมาถ้าใช้งานได้จะพบ Joy PS4 ของเราตามภาพ (ในระหว่างที่ Game PES ทำงาน โปรแกรม inputMapper ยังต้องทำงานอยู่ด้วย)

Image for post
Image for post

4. เรียบร้อย เพียงเท่านี้เราก็จะใช้ Joy PS4 ของเราเล่นเกม PES บน PC ได้แล้ว

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store