รีวิวตัดเกรด ปั้มน้ำมัน (ความรู้สึกตัวเอง ล้วน ๆ)

ปตท (PTT)
โปรโมชั่น (Promotion) ยอดการเติมน้ำมัน :
1. เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบทุก 700 บาท รับน้ำดื่มสิงห์ 1.5 ลิตร ฟรี (06 มี.ค. 61–31 พ.ค. 61)
ห้องน้ำ : 4.5 ดาว
ร้านสะดวกซื้อ : 7–11
สถานนีให้บริการน้ำมัน (%) : 38.4 %
บัตรร่วมรายการโปรโมชั่น : บัตรสมาชิก
PTT Blue Card

บางจาก (Bangchak)
โปรโมชั่น (Promotion) ยอดการเติมน้ำมัน :
1. เติมบางจากครบ 700 บาท รับฟรี! น้ำเสาวรสดอยคำ 1 กล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร มูลค่า 13 บาท (ตั้งแต่ 16 มี.ค. — 15 เม.ย. 60 หรือจนกว่าของจะหมด เฉพาะปั๊มบางจากในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่ร่วมรายการ)
ห้องน้ำ : 4 ดาว
ร้านสะดวกซื้อ : SPAR ร้านสะดวกซื้อ
สถานนีให้บริการน้ำมัน (%) : 9.6 %
บัตรร่วมรายการโปรโมชั่น :
สมาชิกบัตรดีเซลคลับ ,บางจากแก๊สโซฮอล์คลับ

เอสโซ่ (Esso)
รโมชั่น (Promotion) ยอดการเติมน้ำมัน :
1. เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบทุก 700 บาท รับน้ำดื่มสิงห์ 1.5 ลิตร ฟรี (สมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รับฟรี น้ำ 2 ขวด)
2. เติมซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 หรือซูพรีมพลัส ดีเซล ครบทุก 700 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรีเครื่องดื่ม อิชิตัน T247 ขนาด 280 มล. มูลค่า 15 บาท ตั้งแต่ 16 มี.ค. — 15 พ.ค. 61 (หรือจนกว่าของจะหมด)
ห้องน้ำ : 3.5 ดาว
ร้านสะดวกซื้อ : -
สถานนีให้บริการน้ำมัน (%) : 11 %
บัตรร่วมรายการโปรโมชั่น :
สมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ,บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม คืนเงิน 3 %

คาร์เท็กซ์ (Caltex)
โปรโมชั่น (Promotion) ยอดการเติมน้ำมัน : -
ห้องน้ำ : 3.5 ดาว
ร้านสะดวกซื้อ : -
สถานนีให้บริการน้ำมัน (%) : < 10 %
บัตรร่วมรายการโปรโมชั่น :
คาลเท็กซ์ สตาร์การ์ด ,The 1 card

เชลล์ (Shell)
โปรโมชั่น (Promotion) ยอดการเติมน้ำมัน: -
ห้องน้ำ : 4.0 ดาว
ร้านสะดวกซื้อ : ร้านค้าสะดวกซื้อซีเล็ค
สถานนีให้บริการน้ำมัน (%) : 9.5 %
บัตรเครคิดร่วมรายการโปรโมชั่น :
บัตร Shell Club Smart

อ้างอิง
่วนแบ่งทางการตลาด ปี 2559
วิธีสะสมแต้มบัตรสมาชิก

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store