วิ่ง MiniHalfMarathon 2020 แรกในชีวิต และการวิ่งสะสมระยะทางตลอดปี 2019

Intania Chula Mini Marathon งานวิ่งแรกของปี 2020 และงานวิ่งที่ 2 ในชีวิต

Image for post
Image for post
https://www.facebook.com/IntaniaChulaMiniMarathon/

เริ่มตั้งเป้าหมาย และค่อยๆ เริ่มทำมัน

ย้อนไปเมื่อตอนปลายปี 2018 โน้นเลย (สะสมระยะตลอดปีไว้ 392 km) เริ่มชอบการวิ่งจึงตั้งเป้าหมายการวิ่งเอาไว้ 999 km คือระยะทางที่ตั้งเป้าเอาไว้ในปี 2019 วันนี้จึงนำผลการตั้งเป้ามาแชร์ให้อ่านกัน

วินัยสร้างได้ สำหรับคนตั้งใจจริง

เมื่อตั้งเป้าหมายได้แล้ว ก็เริ่มแบ่งย่อยเป้าหมายใหญ่ ๆ ออกเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ คิดถึงผลลัพธ์ที่จะได้หลังทำเป้าหมายนั้นสำเร็จ ในเคสของผมคือการที่จะได้วิ่ง MinihalfMarathon ครั้งแรกช่วงท้ายสิ้นปีให้ได้

ผมวางแผนเตรียมพร้อมการที่จะเริ่มวิ่งไว้คร่าวๆ ประมาณนี้
- ยังไม่มีรองเท้าวิ่ง เป็นเงื่อนไขแรกๆ ที่ทำให้คนที่อยากออกกำลังกายไม่เริ่มต้นวิ่ง ผมเริ่มต้นวิ่งช่วงแรก ๆ วิ่งด้วยรองเท้าแบดมินตัน และช่วงวิ่งระหว่างนั้น ก็หาช่วงโปร ตามร้านขายรองเท้า ราคา 2–4 พัน มีหลากหลายรุ่น หลายหลายยี่ห้อ ช่วงกลาง ๆ ปีของการวิ่งก็เพิ่งที่จะได้รองเท้าวิ่งคู่ใจมา 1 คู่ และใช้จนถึงทุกวันนี้ เข้าใจเลยว่ารองเท้า ทำไมถึงมีแยกหมวด เหมาะกับการวิ่ง เหมาะกับการออกกำลังกายในร่ม (รองเท้าแบด)
- กำหนดช่วงเวลาในการวิ่ง ผมเลือกช่วงเวลาระหว่าง 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม (สะดวกออกไปตอนไหนก็ไป ) เลือกช่วงเวลาที่ดูไม่ลำบาก ไม่เป็นช่วงเวลาที่ไปแยกเวลาของกิจกรรมอื่น กลับถึงห้องหลังเลิกงาน เตรียมตัวออกไปวิ่งสบาย ๆ
- หาดูสถานที่สำหรับการวิ่ง ผมเลือกที่จะไปวิ่งรอบ ๆ พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ที่มีระยะทาง 200 เมตรต่อ 1 รอบการวิ่ง

Image for post
Image for post

-ตั้งเป้าระยทางสำหรับการวิ่งต่อวัน 4 KM และวันที่ออกวิ่ง 3–4 วันต่อสัปดาห์ นั้นคือเป้าหลายของผม
- อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับการวิ่ง นอกเหนือจาก รองเท้าวิ่งแล้ว สิ่งที่ผมมีเพิ่มเติมอีก และอยากแนะนำสำหรับมือใหม่ ดังนี้
— น้ำเกลือแร่ สำหรับการออกกำลังกาย ผมเลือกซื้อเป็นผงซองแบบชงผสมน้ำ ราคา 3 บาทต่อซอง หาซื้อที่ห้าง Macro ยกกล่องคุ้มกว่า
— เครื่องจำระยะทางการวิ่ง แรก ๆ ก็หาลง App ช่วยจับระยะทาง (Endomando)
— Podcast ดีๆ สักรายการ อันนี้ช่วยได้เยอะ ทำให้การวิ่ง วิ่งได้นานยิ่งขึ้น
— กระเป๋าคาดเอว หรือจะหาแบบคาดแขนก็ดี ผมใช้แบบคาดแขน ราคา 100–120 บาท ร้าน MR DIY มีเยอะ

การวิ่งสะสมระยะทางตลอดปี 2019 เป้าหมายที่เกือบทำสำเร็จ

การตั้งเป้าหมายระยะทางสะสม 999 KM. ถ้านำมาเฉลี่ย 999 / 12 ต้องวิ่งให้ได้ 84 KM ต่อเดือน ผลของการวิ่งที่ได้จริง

Image for post
Image for post
credit : https://www.endomondo.com/

จากกราฟแสดงให้ถึงระยะทางสะสมตามจริงที่ทำได้โดยระยะสะสมตลอดปี 2019 ได้เพียง 637 KM ไม่มีเดือนใหนที่ได้ระยะ 84 KM เลย หรือคิดเป็น 64 % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

Image for post
Image for post

เป้าหมายของปี 2020 วางไว้อย่างไร

ตั้งเป้าหมายลดลงจากปี 2019 ที่ตั้งไว้ 999 KM ให้ลดลงเหลือ 899 KM มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า แต่ถ้าเราวิ่งได้ 999 KM. ถือว่าเป็นกำไรไปก็แล้วกัน เพิ่มเก็บเหรียญการวิ่งอีกสัก 2 งาน ซึ่งคิดว่าทำได้ไม่มีปัญหา

Image for post
Image for post

“ ออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงเท่ากับเวลาแค่ 4% ใน 1 วัน เลิกอ้างซะว่าไม่มีเวลา”

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store