ช่องทางการต่อ พรบ & ภาษีประจำปี และการต่อภาษีรถที่มีอายุเกิน 5 ปี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาอายุรถมอเตอร์ไซต์ก็เข้าปีที่ 5 พอดี ปกติต่อภาษีผ่านช่องทาง เคาร์เตอร์ เซอร์วิส ที่ 7–11 เป็นประจำทุกปี (เป็นบริการที่สะดวกดีไม่ต้องเข้าคิวรอนาน) แต่ครั้งนี้ต่อ พรบ ได้เพียงอย่างเดียว สำหรับภาษีประจำปีสำหรับอายุรถเกิน 5 ปี ต้องเข้าไปตรวจสภาพรถก่อน เลยยังชำระภาษีผ่าน 7–11 ไม่ได้ต้องไปชำระเสียภาษีเองที่ขนส่ง

เพราะด้วยความไม่เข้าใจว่าแผ่นป้ายกระดาษสีเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ติดอยู่ตามหน้ากระจกรถ หรือ ตามป้ายเลขทะเบียนที่เห็นกันอยู่บ่อย ๆ นั้นคือป้ายแสดงการชำระต่อภาษีประจำปี ทุกปีที่ได้ต่อ พรบ และภาษีสำเร็จจาก 7–11 ก็จะมีการส่งเอกสารกระดาษสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ (ที่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันคือป้ายภาษี) ส่งมาที่บ้าน แต่ครั้งนี้(ปีที่ต่ออายุภาษีรถไม่ได้เนี้ยแหละ) ไม่ยอมส่งมาเลยนาน ผ่านไปเกือบ 3 เดือน โทรไปถามเจ้าหน้าที่ถึงรู้ว่าแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นั้นคือป้ายภาษี ที่เราต้องนำรถเราที่มีอายุเกิน 5 ปีไปเข้าการตรวจสภาพรถก่อนถึงจะใช้เอกสารยืนยันการตรวจไปต่อชำระภาษีได้

Image for post
Image for post

การเข้ารับบริการตรสจสภาพรถก็จะมีหลายบริษัทที่ให้บริการรับตรวจสภาพ และมักจะเปิดให้บริการใกล้ๆกับขนส่งอยู่แล้ว โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับบริการจะไม่นานมาก ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะประมาณ 15–20 นาที แต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซต์ก็ไม่ถึง 15 นาทีก็เสร็จเรียบร้อยส่นค่าบริการตรวจสภาพก็จะมีรายละเอียดตามภาพข้างล่างนี้

Image for post
Image for post
ขอขอบคุณภาพจาก https://mueangyong.com/pricing/

เมื่อตรวจสภาพรถเรียบก็ไปถึงขั้นตอนการนำหลักฐานการตรวจสภาพไปยืนที่ขนส่ง

Image for post
Image for post
บริการ Drive Thru ของ ขนส่ง จตุจักร

ปัจจุบันมีการบริการ Drive Thru (เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru) แล้วสะดวกมากใช่เวลา 5–10 นาที

เอกสารประกอบการยืนต่อภาษี

  • สมุดเล่มทะเบียนรถ
  • ใบเอกสารการต่อ พรบ.
  • เงิน 103 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ & ภาษีประจำปี

  • พรบ. 323 บาท
  • ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซต์ 60 บาท
  • ชำระภาษี 103 บาท

รวมเป็น 486 บาท เป็นอันเสร็จ

ทิ้งทายบอกช่องทางการต่อ พรบ และชำระภาษี

  • ทำที่ขนส่งจังหวัด
  • ทำผ่านเคาร์เตอร์ เซอร์วิสที่ 7–11
  • ยื่นออนไลน์ผ่านระบบ กรมการขนส่งทางบกที่ เว็บไซต์นี้ได้เลย https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มตรวจสภาพระ จนถึงไปชำระต่อ ภาษีใช้เวลารวมไม่เกิน 1 ชม. (รวมเวลาการเดินทางด้วย) ใช้เวลาช่วงพักเที่ยงแว๊บไปต่อก็ทัน อยากให้ทุกคนชำระภาษีอย่างถูกกฏหมาย เผื่อเจอด่านจะได้ขับผ่านอย่างสบายใจ

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store