เข้าร่วมงาน Blockchain Thailand Genesis งานรวมพลคน Blockchain Tech

วันที่ 24/11/2018 เวลา 09:00–18:00

งานรวมคนที่สนใจในเรื่อง blockchain & Cryptocerrency

หัวข้อที่น่าสนใจ

Image for post
Image for post

หัวข้อการพูดคุยในงานเยอะมากเรียกว่าแบ่งเวลาแต่ละช่วงได้ 10 นาทีเอง แต่ก็ต้องรอพักว้าจะจับใจความเนื้อหาได้บ้างไหม

Bitcoin &Blockchain 101

คืออะไร

เงิน

 • สะดวก
 • เป็นที่ยอมรับ
 • รักษามูลค่าของตัวมันเอง

1.Plainpoint ของเงิน สู่ Blockchain

 • ต้นทุนการถือเงิน
 • ธนาคารไทยรายได้เยอะ ลำดับต้นๆของโลก
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 • การแทรกแซงทางการเมือง

2.จำนวนเหรียญที่มีในระบบ

เทคโนโลยี่ยังไม่เสถียร

 • ต้นทุนเครื่องมือ
 • การ validate transaction

ยกตัวอย่างพัฒนาการของเงิน ตัวอย่างประเทศสวีเดน

Ico ระดมทุน

การเลือกตั้งด้วยการทำ blockchain เข้ามาช่วยในการเลือกตั้ง

Depa

 • 97% ขอมูลที่ถูกสร้่งมาในช่วง 2ปี
 • Transaction cost ที่ลดลง
 • Large organization = Trust
 • ตัวอย่าง รถมือสอง

Beta world ถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ แต่คุณรอ นั้นคือคุณกำลังจะดับลง

ICO คืออะไร initial coin offering ตอบแทนเป็น coin

ตัวอย่างเทียบกับ Kick Starter,Crowd Funding

ข้อเปรียบเทียย ข้อดีของ ICOกับการระดมทุน คือการันตีได้เหรียญแน่น แต่มูลค่าเหรียนทำอะไรได้มาดูกันอีกที

Utility token

การระดมทุนแบบสร้างโมเดล ต้องใช้ token ของ peoduct มาใช้ซื้อสินค้าเท่านั้น

Security token

ความเสี่ยงสูงมาก

สามารถซื้อขายได้ทันทีหลังออก coin

ความเสี่ยงฟองสบู่

 • ไม่รู้ว่า coin ที่ซื้อ จะคุ้มหรือไม่
 • ผลขาดทุน ลดลง รวดเร็วมาก
 • Coin ไม่ทำproduct จริงมีถึง 85%

ICO ในอนาคต

 • ความรอบคอบในการลงทุนทางฝั่งนักลงทุน และ มีความำยายามสร้าง peoduct จนิงของคนสร้าง ico
 • มองว่า ทรัำย์สินอพไรก็ได้ก็ทำico ได้กับธุรกอจของคุณ
 • สิ่งเข้ามาปฏิวัติการลงทุน

โลกยุคใหม่เมื่อสินทรัย์รอบตัวเป็นเงินดิจิตอล

กาาใช้สิ่งของแทนเงินสดจริง ตัวอย่าง คูปอง, เหรียนหยอกตู้เกม ,…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล โดยตำแทนหน่วยงาน กลต.

กลต.

ทรัพย์สินดิจิตอล ตลาดของ แฟนพันแท้

 • รู้ลึก รู้จริง
 • เข้าใจ crypto. ลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 • เข้าใจ ico เพื่อระดมทุน
 • เข้าใจ เทคโน blockchain
 • เข้าใจ smart contact
 • ตลาดของ แฟนพันแท้ ไม่ใช่เรื่องใหม่
 • คนไม่สุจริตแทรกตัวเข้ามาเอาเปรียบ การปั่นราคา, การก่อกวน ,การขโมย ,…
 • ช่วยทำให้ตลาดน่าเชื่อถือ
 • สร้างตลาดให้นักลงทุนที่สุจริต

หลักเกณฑ์ที่ กลต ยอมรับ

 1. Currency coin
 2. Investment token
 3. Utility token

กลไกการควบคุม

ติดตาม กลต. ผ่านช่องทาง

Bitkub blockchain technology

 • High liquidity
 • 24/7 customer support
 • มีเหรียญให้ trade 10 กว่าชนิด
 • คาดหวังว่าจะมีเหรียญเป็นของตัวเอง KUB coin
 • Receive cash
 • Cardless ATM ถอนเงินจากbithub แสดงในบัญชี แบงค์ ทันที

Coin asset coin exchang

 • 22500 users
 • Kyc 9000
 • ปัจจุบัน ฝากเงินเจ้าระบบภายใน 3 sec.
 • CAX Token

อนาคต

 • ฝากถอนเงิน ต้องทำได้ในเวลา 3 วินาที
 • มีระบบ AI
 • หน้า web ที่ใช้งานง่าย ,แอพ ต้องง่ายด้วย

พักเที่ยง

เทคโนโลยี blockchain องค์และภาครัฐ

 • Cost of centralization

Permissioned vs permissionless

 • การเห็นข้อมูล

ไมถึงต้องทำ blockchain

 1. Pure R&D
 2. Immmediate business benefit
 3. Long-ferm transformational potential
 • ปัญหาเรื่อง transaction speeds ของ blockchain ที่ยังช้าอยู่กว่า Visa
 • Scaling limitation
 • Business Confidentiality ความโปร่งใสถ้าใช้ blockchain
 • Integration ต่อ SAP, Database ขององค์กร
 • Adoption ขยายสู่บริษัทลูก ๆ เมื่อมัน ใช้งานได้ดี

Stemnix

Deemoney agent โอนเงินข้ามประเทศ

เปิดตัว

 • transfer money
 • Transaction 20M dollar, 15M transaction

Transforming into the disruption

 • E-wallet ,ali pay
 • Visa,master card
 • Qr code

ประเทศไทย แยู่อันดับที่14 ในด้าน การรับเงินโอนเข้าข้ามประเทศ

Swaple.io

ทีมคนไทยรวมทีม เห็นโอกาสของ blockchain

Ex. การซื้อตั๋วตอนเสิร์ต

รวมทุก Platform ซื้อเหรียญได้ใน app เดียว

Digital Transformation In Year 2020

AI

 • (โซเฟียร์,boston)
 • Drone
 • Jackma Alibaba
 • Robotics
 • การเกษตร
 • อุตสาหกรรม

Cardano

 • Ico 62m USD
 • ADA listed in Binance

Sharing economy + blockchain

 • Create a useful service
 • Have everyone use it
 • Change a substantial middle

ยุคพัฒนาก่อนจะมาถึงยุค blockchain

4 การพัฒนา

 • Internet of money
 • Internet of assets
 • Internet of entity
 • Value web = interoperable

Infinitus

บริษัทเก็บข้อมูล private key wallet ของลูกค้า

 • 25 เซ็น ต่อ 1 Token เพื่อแทน 1 key เพื่อใช้ในการเปิดตู้เก็บ private key เรา

Sparrow: Treding peer to peer platform

เสวนา

Bitcoin ฟองสบู่แตกหรือยัง ,

 • 2 ท่านยังไม่ฟันธง อีก2 ท่านมองว่าแตกไปแล้ว

อนาคต Crypto 2019,

 • Exchang เจ้าเล็กๆ จะอยู่ไม่ได้
 • หลังราคาลงและนิ่งจะและน่าจะมี สิ่งใหม่ ทำให้ตลาดกลับมาดีอีกครั้ง

ขอบคุณที่ติดตาม กด clap ให้ 1 ที เพื่อเป็นกำลังใจในบทความต่อ ๆ ไป ^,^

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store