เมื่อทำกระเป๋าเงินหาย จะต้องปฏิบัติอย่างไร

วันหยุดยาวช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข หมดวันหยุดก็ต้องใช้ชีวิตการทำงานกันต่อ เช้าวันทำงาน พึ่งจะสังเกตุได้ว่ากระเป๋าเงินหายไปไหน นึกอยู่นาน ถึงบางอ้อ “ทำหล่นตอนแวะปั้มน้ำมันแถวสระบุรีแน่เลย” ไล่เรียงเหตุการณ์อีกที คงจะเป็นตอนที่นั่งในรถเอากระเป๋าเงินวางบนตักและน่าจะล่วงตอนลงรถ เพราะด้วยว่าเป็นที่ค่อนข่างมืดเลยไม่ได้สังเกตุว่ามีอะไรหล่นตามลงมา รู้ตัวอีกทีถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว ใจนึงก็อยากจะกลับไปที่ปั้มน้ำมันอีกครั้ง อีกใจก็คิดว่ากลับไปก็จะยังอยู่เหรอ ตัดสินใจไม่กลับไปหาและก็ทำบัตรใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่า

เพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดกันบ่อย ๆ (ถ้าไม่ซวยจริงๆ) ก็ทำเป็นต้องหาข้อมูลกันก่อนสิ่งที่ต้องทำก่อนหลัง หลังจากที่กรัเป๋าเงินของคุณหาย

อายัดบัตร

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่เป็นผู้ที่ถือบัตรเดรบิต หรือ บัตรเครดิตอย่างมากมายก็จำเป็นต้องทำการอายัดบัตรเหล่านี้ซะก่อน

สำหรับเบอร์ติดต่อการอายัดบัตรของธนาคารต่างๆ และ อัตรค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ (อธิบายเฉพาะบัตรของธนาคารที่ผมใช้อยู่)
ธนาคารกรุงเทพ 1333 หรือ 02 -638- 4888 (เบอร์ตรง) บัตร Debit (ATM) มีอัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท บัตร Credit ไม่มีค่าธรรมเนียม
ธนาคารไทยพาณิชย์ 027777777 บัตร Debit (ATM) มีอัตรค่าธรรมเนียม 100 บาท
ธนาคารซิตี้แบงค์ 1588 หรือ 02–232–2484 บัตร Credit มีอัตรค่าธรรมเนียม 200 บาท จะเรียกเก็บใน Bill ยอดค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป
ธนาคารทหารไทย 1558
ธนาคารกรุงศรี 02–646–3000 บัตร Credit ไม่มีค่าธรรมเนียม
ธนาคารกรุงไทย 02–123–5000
… เพิ่มเติม https://moneyhub.in.th/article/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/

ขั้นต่อไป เอกสารทางราชการ และบัตรต่าง ๆ

สำหรับเอกสารหรือบัตรต่าง ๆ ทางราชการไม่ต้องแจ้งความก็สามารถไปทำบัตรใหม่ได้เลย …อ้างอิง โดยจะมีค่าบริการดังต่อไปนี้

สำหรับบัตรประาชน สูญหายมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 100 บาท (พึ่งมีการปรับขึ้น แต่ก่อน 20 บาท) ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 20 บาทีก็ได้บัตรมาแล้ว ผมเข้าไปใช้บริการช่วงบ่าย ๆ คนไม่มาก รอคิวประมาณ 3 คิวก็ได้ทำแล้ว
สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตนของเรา นำทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ ที่ระบุความเป็นตัวตนของเราได้ ผมเข้ามาทำงานใน กทม ไม่ได้มีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง จึงใช้เอกสาร ทรายสคริปฉบับจริง พร้อมกับ สำเนาบัตรประชาชน (มีประโยชน์มากให้ถ่ายสำเนาเก็บสำรองไว้) เท่านี้ก็ใช้ขอทำบัตรใหม่ได้แล้ว

สำหรับบัตรใบขับขี่ สูญหายมีอัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 105 บาท (ถ้าบัตรประชาชนหายพร้อมกับไปขับขี่ต้องไปทำบัตรประชาชนมาก่อน) สำหรับผมหายทั้งใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ก็รวมเป็นเงิน 210 บาท ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 นาที (สำหรับกรณีบัตรหายไม่ต้องเข้าอบรมใหม่ นอกเสียจากหายเกิน 60 วันต้องอบรมใหม่) ได้เข้าไปรับบริการช่วงบ่าย ๆ กรมขนส่งจตุจักรมีเจ้าหน้าทีให้บริการเยอะมากทำให้รวดเร็วในการให้บริการ

บัตรอื่น ๆ
หากคุณมีบัตรอื่น ๆ เช่น บัตรประกันสุขภาพ ,บัตรประกันชีวิต ก็ให้ทยอย ติดต่อทางบริษัทที่ให้บริการร้องขอบัตรใหม่กันต่อไป

Written by

Senior Developer @Telecom, Full Stack Developer [Subscribe Me @poolsawat.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store